Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Sidan publicerades 19 maj 2023

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Tina Gustavell, ordf arbetsgrupp Min vårdplan bukspottkörtelcancer

- Det känns extra viktigt att kunna erbjuda diagnosanpassad information med tanke på denna patientgrupp ofta behöver andra råd än de med annan cancersjukdom, framför allt gällande kost och besvär från mage och tarm, säger Tina Gustavell, som är ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram informationen.

Tina Gustavell arbetar som universitetssjuksköterska och omvårdnadsansvarig inom Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset.

Informationen riktar sig till patienter med cancer i bukspottkörtel eller i närliggande vävnader, det så kallade periampullära området. Vissa avsnitt kan även läsas av patienter med IPMN som ska genomgå kirurgisk behandling

- Att få diagnosen bukspottkörtelcancer är omvälvande både för den som får diagnosen och dennes närstående. Det finns ett stort behov av information kring diagnos, behandling samt vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt, avslutar Tina Gustavell.

Fakta om min vårdplan:

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin från 2009 som säger att alla patienter ska ha en skriftlig, individuell vårdplan. Syftet är att göra vården lättare att överblicka. Den innehåller sammanhållen och kvalitetssäkrad information om vård och behandling samt möjlighet till gemensam planering och kommunikation.  

Min vårdplan för bukspottkörtelcancer