”Vinsterna är många om fler regioner skulle bli bättre på att inrapportera användningen av cancerläkemedel”

Sidan publicerades 27 juni 2023

I en ny rapport från Socialstyrelsen spås att notan för cancerläkemedel kommer öka. Ett sätt för regionerna att skapa bättre överblick över kostnaderna och följa upp läkemedelsanvändningen är att inrapportera verksamhetens användning av olika cancerläkemedel.

I Rapporten Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2023-2026 som Socialstyrelsen har sammanställt spås att regionernas och statens totala kostnad för läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen ökar från 31,8 miljarder kronor 2022 till 37, 8 miljarder 2025. En förväntad kostnadsökning inom onkologin spås också från 4,5 miljarder kronor till 5,2 miljarder 2025 för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Anledningarna är ett ökat antal cancerfall i kombination med en åldrande befolkning vilket bidrar till att allt fler nya onkologiska läkemedel kommer ut på marknaden för höga kostnader. Ett sätt att bättre följa läkemedelskostnaderna för verksamheterna är att registrera användningen av cancerläkemedel enligt en nationell enhetlig modell vilket sjukvården har kunnat göra sedan årsskiftet 2018. Årligen sammanställs en läkemedelsrapport över samtliga regioners inrapportering.

— Årets läkemedelsrapport visar bland annat att antalet registreringar har ökat med cirka 20 procent från förgående år och att flera regioner har förbättrat sin inrapportering. Det är positivt att inrapporteringen har ökat. Kalmar, Västernorrland och Blekinge är exempel på regioner som uppvisar en tydlig ökning av antalet rapporter. Högst inrapportering ses i Västerbotten, Dalarna och Jönköping. Även Skåne har sedan flera år tillbaka haft en stabil inrapportering, säger Kenneth Villman, ordförande i nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC).

Skälen varför vissa regioner har lyckats bättre med sin inrapportering beror bland annat på att arbetet med automatöverföring har kommit olika långt. Effektiva arbetssätt i arbetet med inrapportering är också en faktor där vissa regioner har lyckats bättre än andra.

— Tyvärr varierar inrapporteringen för mycket mellan olika regioner och olika diagnoser för att kunna göra regionala jämförelser. Om vi hade haft bättre täckningsgrad på nationell nivå skulle vi kunna följa om rätt läkemedel går till rätt patienter enligt rekommendationer i vårdprogrammen. Vi skulle även kunna följa om läkemedelsanvändningen är jämlik i Sverige, säger Kenneth Villman.

— Vinsterna är många om fler regioner skulle bli bättre på att inrapportera användningen av cancerläkemedel. RCC hjälper gärna de verksamheter som vill effektivisera sin inrapportering, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Läs mer om register för cancerläkemedel.

Användning av nya cancerläkemedel - Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad insättning 1 januari – 31 december 2022.  

Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2023–2026.