Uppdragen växer: Nya arbetsgrupper för Min vårdplan och kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 20 juni 2023

Verksamheterna för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan växer. Nu bildas två nya arbetsgrupper för att stärka områdena.

Tidigare har den Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska ansvarat för utvecklingen av både kontaktsjuksköterskans uppdrag och Min vårdplan. Nu delas uppdragen i två grupper. Beslutet togs av RCC i samverkan och beror på de omfattande ansvarsområden som ökat på senare tid.

Nationell arbetsgrupp för kontakssjuksköterska

– För att kunna driva utveckling och vara uppdaterad inom båda områdena behövs specifik kunskap, utrymme och tid. Uppdraget för kontaktsjuksköterskor behöver fortsätta följas upp och utvecklas på nationell nivå. Vi i den nya arbetsgruppen planerar bland annat för aktiviteter framåt och att skapa tydligare koppling till kliniskt verksamma kontaktsjuksköterskor, säger Katja Vuollet, ordförande för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska.

Nationell arbetsgrupp för Min vårdplan

Utvärderingen av Min vårdplan presenterades under våren 2023. Den visade bland annat att aktiva användare har femdubblats de senaste två åren, och att Min vårdplan behöver satsa på att utveckla den digitala plattformen för att ökad användarvänlighet. Med avstamp från utvärderingen startar en ny funktionsgrupp för Min vårdplan.

– Vår nya funktionsgrupp ska börja arbeta med förslagen från utvärderingen. Bland annat öka stödet för förändrade arbetssätt och optimera användningen av funktionerna i Stöd och behandling. Vi fortsätter samtidigt också i våra andra arbetsgrupper att ta fram nya Min vårdplan och uppdatera befintliga, säger Claire Micaux, nationell samordnare för Min vårdplan.

De nya arbetsgrupperna börjar arbetet under hösten 2023, och kommer samarbeta tätt mellan varandras områden.

Kontaktsjuksköterska

Min vårdplan