Nytt nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Sidan publicerades 28 juni 2023

Ett nytt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering har fastställts och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Tidigare har ett liknande dokument funnits under benämningen Vägledning för bäckencancerrehabilitering, men nu är det omarbetat till ett vårdprogram.

Cancer i lilla bäckenet utgörs huvudsakligen av kolorektal, urologisk och gynekologisk cancer. Behandlingen för dessa cancerformer utgörs av operation, strålning, cytostatika och antihormonell behandling ensamt eller i kombination. Sjukdomen och behandlingen ger ofta kvarstående fysiska problem med tarmfunktion, urinvägsfunktion och sexuell funktion, vilket i sin tur kan bidra till försämrad livskvalitet.

Målet med vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering är att ge kunskap om fysiska följdeffekter av behandling av cancer i lilla bäckenet så att eventuella symptom kan behandlas och patienten få så god funktion som möjligt. Vårdprogrammet avser att vara ett konkret stöd för alla vårdgivare, såväl specialistvård som primärvård, som kommer i kontakt med denna patientgrupp. Syftet är att bidra till:

  • adekvat identifiering av eventuella besvär från tarm eller urogenitala organ, kvarstående smärta eller lymfödem 
  • adekvat kartläggning och utredning av besvären
  • optimerad behandling av symptom och följdsjukdomar

Vilka behandlingsmodaliteter som kan betraktas som basala skiljer sig mellan olika diagnoser och vårdenheter. Läsaren av vårdprogrammet behöver därför i samråd med andra relevanta instanser bedöma vilka utredningar och behandlingar som är rimliga att göra på den egna enheten och vad som bör remitteras till en annan instans.

– Förhoppningen med vårdprogrammet är att varje region ska kunna använda det som hjälp för att identifiera eller skapa de strukturer som behövs för en optimerad behandling av patienter som drabbats av fysiska funktionsproblem efter behandling av cancer i lilla bäckenet, säger Annika Sjövall, ordförande i Nationell arbetsgrupp för bäckencancerrehabilitering. 

Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering