Informationsmaterial om SVF tillgängligt till medarbetare i vården

Sidan publicerades 15 juni 2023

Ett nytt informationsmaterial om standardiserade vårdförlopp finns tillgängligt. Det vänder sig främst till medarbetare i cancervården.

SVFVarjedagx.jpg

– Syftet med informationsmaterialet är att ge en god introduktion över vad standardiserade vårdförlopp är och att visa på fördelar och utvecklingspotential med arbetssättet. I materialet ges även en återblick varför SVF infördes och hur RCC jobbar med övriga kunskapsstöd. Flera konkreta exempel visar hur SVF har skapat ett stort värde för patienter och anhöriga, säger Helena Brändström nationell samordnare vårdprogram och SVF.

Materialet innehåller också flera exempel på framgångsfaktorer för att lyckas med SVF som arbetssätt och handfasta tips på hur arbetet kan öka diagnostikens kapacitet. Det kan användas under utbildningsträffar och andra introduktionsprogram oavsett tidigare kunskapsnivå.

– Det är av godo att hjälpas åt att sprida vilka framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas med SVF vilket informationsmaterialet möjliggör, avslutar Helena Brändström.

Ta del av informationsmaterialet