Andelen som opereras för tjocktarmscancer har minskat över tid

Sidan publicerades 15 juni 2023

Sedan starten av kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer visar data att andelen personer som opereras för tjocktarmscancer minskat med cirka tio procent på 15 år.

Anledningar till att man inte opererar kan vara att patienten inte vill det, är för skör eller att cancern inte går att bota och i stället bäst behandlas med cellgifter eller palliativ vård. För ändtarmscancer visar data att andelen som får avlastande stomier minskat de senaste tio åren samtidigt som andelen anastomosläckage efter främre resektion sannolikt ökat något.

Det här framgår av de temablad med fördjupade analyser som i år tagits fram som ett komplement till årsrapporterna från det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer.

Syftet med temabladen är att på ett lättillgängligt sätt ge en fördjupad analys av registerdata, men också visa vad som går att göra med registrets data. Temabladen är på ett par sidor och vänder sig i första hand till dem som forskar eller jobbar inom cancervården men kan läsas av alla intresserade.

Årsrapporterna består av kvalitetsregisterrapporter per diagnos, onkologirapport och en nationell patientrapport. Patientrapporten riktar sig särskilt till patienter.

I de interaktiva rapporterna finns ytterligare fördjupning och figurer som inte är med i årsrapporterna. I dessa rapporter går det bland annat att filtrera information på till exempel region och årtal.

Här finns länkar till rapporter och temablad