Uppdaterat vårdprogram för Binjuretumörer

Sidan publicerades 16 januari 2023

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har genomgått en större revidering med förtydliganden kring utredning, behandling och uppföljning av respektive typ av tumör. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 10 januari 2023.

Revidering har gjorts i ett flertal kapitel. De huvudsakliga förändringarna är:

  • Patologi-kapitlet är uppdaterat enligt 2022 års WHO-rekommendationer.
  • Förenklad utredning av incidentalom. Mätning av metoxikatekolaminer i plasma eller urin behöver inte utföras för tumörer med låg attenuering.
  • Förtydligad utredning av misstänkt Cushings syndrom, bland annat användningen av saliv-kortisol.
  • Förtydligad utredning av mild autonom hyperkortisolism, framför allt tolkningen av saliv-kortisol. Även indikationer för adrenalektomi har förtydligats.
  • Modifierade indikationer för screening av misstänkt aldosteronproducerande binjuretumör.
  • Förtydligad genetisk utredning och uppföljning av ärftliga tillstånd med ökad risk för feokromocytom och paragangliom.
  • Behandling av högrisk binjurebarkscancer diskuteras utifrån nya rön. Patienter med lågrisk binjurebarkscancer som är radikalt opererad bör inte erbjudas postoperativ (adjuvant) behandling.
  • Ett nytt kapitel gällande omvårdnad vid mitotanbehandling (Lysodren) har tillkommit.
  • Underlaget har kompletterats med Socialstyrelsens beslut från mars 2022 om nationell högspecialiserad vård för avancerade binjuretumörer (fyra enheter) och huvud- och halsparagagliom (två enheter).

En förändring i en eller båda binjurarna ses i cirka 5 procent av alla radiologiska undersökningar av buken och kan förekomma på alla vårdnivåer, från primärvård till specialistenheter, inte minst inom akutsjukvården. Binjuretumörer är vanliga, de allra flesta av dessa förändringar kan efter utredning avskrivas och utgör inte ett signifikant hälsoproblem för patienten. Ibland kan fyndet dock vara avgörande, då potentiellt livshotande tillstånd kan upptäckas och behandlas i tid.

Vårdprogrammet beskriver olika typer av binjuretumörer, incidentalom, binjuremetastaser, kortisolproducerande binjuretumörer, aldosteronproducerande tumörer, feokromocytom och paragangliom och binjurebarkscancer.

Vårdprogrammet riktar sig till alla som i sin kliniska vardag kan stöta på patienter med binjurerelaterade sjukdomar. Det vänder sig också till enheter som specifikt utreder binjuretumörers förmåga att utsöndra hormoner och/eller deras maligna potential. Slutligen riktar det sig till högspecialiserade enheter som handlägger patienter med binjuretumörer av olika slag.

I samband med den nya versionen av vårdprogrammet lämnar Jan Zedenius över ordförandeskapet i vårdprogramgruppen till Andreas Muth, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nationellt vårdprogram binjuretumörer, Kunskapsbanken