SVF för bukspottkörtelcancer uppdaterat

Sidan publicerades 3 januari 2023

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bukspottkörtelcancer är uppdaterat.

Uppdateringen innebär förtydliganden kring hur IPMN ska bedömas vid välgrundad misstanke. Förtydliganden kring sidogångs-IPMN finns i det nationella vårdprogrammet, vilket vårdförloppet nu länkar till. Ledtiderna är inte förändrade.

Standardiserat vårdförlopp för bukspottkörtelcancer, Kunskapsbanken