Ny webbutbildning om cancerrehabilitering för dig i primärvården

Sidan publicerades 31 januari 2023

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

I Sverige botas allt fler från cancer, vilket innebär att rehabilitering blir en allt viktigare del av cancervården. Antalet personer som drabbas av sena biverkningar, effekter och följdsjukdomar efter cancer och cancerbehandling ökar därmed. Nu finns en nyproducerad webbutbildning för dig i primärvården som möter patienter med cancer.

Syfte att skapa trygghet

laptopUtbildningen är framtagen av RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering. Den vänder sig till personal på landets vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar. Förkunskapen hos målgruppen är varierande och utbildningen är därför även anpassad till de som inte har specialintresse för patienter med cancer.

Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

— Inom den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering får vi feedback från primärvården att den aktiva remitteringen av basal rehabilitering för patienter med cancer saknas. Patienter signalerar också tydligt att de från specialistvården saknar information om möjligheten till stöd och information via vårdcentralen, om genomgången behandling och planering framåt. Vi ser därför att denna utbildning kan öka primärvårdens möjligheter till grundläggande rehabilitering samt förse dem med senaste evidensen inom kunskapsområdet cancerrehabilitering. Ett paradigmskifte är på gång och då behöver den senaste kunskapen inom området finnas lätt tillgänglig för primärvården. Den här utbildningens syfte är just detta, säger Heléne Öberg, ordförande NAG cancerrehabilitering.

Baserad på vårdprogram

Områden som lyfts i utbildningen ska bland annat ge ökad kunskap kring sena biverkningar efter behandling och operation, ge färdighet i att enklare och snabbare kunna identifiera cancerrelaterade besvär samt öka kunskapen kring effekterna av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling.

Utbildningen är baserad på det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, är nationell och kommer att spridas till alla regioner i landet. Den finns tillgänglig via Regionala cancercentrums webb och det är även möjligt att publicera utbildningen i respektive regions lärplattform.

Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvården, cancercentrum