Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL)

Sidan publicerades 27 januari 2023

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom har reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Vårdprogrammet gäller för patienter ≥18 år och täcker följande sjukdomar: diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), Primära CNS lymfom (PCNSL) och Burkittlymfom. Follikulära lymfom, grad 3b, liksom lymfom som transformerats från follikulärt lymfom, marginalzonslymfom eller kronisk lymfatisk leukemi, behandlas som DLBCL.

Nytt i denna version är framför allt följande:

  • Gruppen som rekommenderats intensifierad behandling inkluderande högdos metotrexat har kraftigt begränsats
  • Avsnittet om CAR-T-cellsbehandling har reviderats, avseende krav på organfunktion
  • För patienter med Burkittlymfom har ytterligare en regim lagts till - GMALL

Nationellt vårdprogram för aggresiva B-cellslymfom, Kunskapsbanken