Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska?

Sidan publicerades 21 februari 2023

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets kontaktsjuksköterska 2023! RCC uppmärksammar kontaktsjuksköterskans viktiga roll varje år genom att utse Årets kontaktsjuksköterska.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancervården och i mötet med patienter och deras närstående. Genom att vara tillgänglig och kontinuerlig skapar kontaktsjuksköterskan trygghet för patienten, och möjlighet för patienten att vara delaktig i sin egen vård. 

Välkommen att nominera!

Du kan nominera en kontaktsjuksköterska, ett par eller ett team som tillsammans utvecklat verksamheten. Årets kontaktsjuksköterska kontaktas personligen innan utmärkelsen. Sista datum för nominering är 7 april. Utmärkelsen delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Kontaktsjuksköterskan du nominerar ska: 

  • vara kliniskt verksam
  • ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.

Nomineringsformulär och mer information.

Bakgrund

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid diagnostillfället. Att införa kontaktsjuksköterskor i cancervården är sedan dess ett prioriterat område för RCC.