Remissrunda för nationella vårdprogram och Min vårdplan

Sidan publicerades 15 februari 2023

I dag går fem nationella vårdprogram och två Min vårdplan för cancer ut på remiss. Nytt för den här remissrundan är att svaren samlas in via ett enkätverktyg.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar.

Nytt vårdprogram

  • Nationellt vårdprogram för MDS och MDS/MPN

Reviderade vårdprogram

  • Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering
  • Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
  • Nationellt vårdprogram för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
  • Nationellt vårdprogram för peniscancer

Reviderade Min vårdplan

  • Min vårdplan peniscancer
  • Min vårdplan prostatacancer

Lämna remissvar

Nytt för den här remissrundan är att svaren samlas in via ett enkätverktyg i stället för via e-post. Du hittar länkar till respektive enkät från sidan Kunskapsstöd på remiss.

Det nya arbetssättet införs för att underlätta insamling och sammanställning av remissvaren.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år. Rundorna är två månader långa och startar 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.