RCC i samverkan medverkade vid EU:s cancerkonferens 

Sidan publicerades 2 februari 2023

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU anordnades en ministerkonferens om EU:s cancerplan. RCC i samverkan deltog och delade med sig av sitt arbete och erfarenheter för att uppnå en jämlik cancervård i Sverige.

Bild från cancerkonferens 2023
Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, berättar om fördelarna och möjligheterna med teledermatoskopi. 

Den 1 februari stod Sverige värd för en ministerkonferens som utgick från EU:s nya cancerplan från 2021. De tre huvudområdena under konferensen var prevention, tidig upptäckt och förutsättningar för datadriven cancervård. Under dagen deltog tongivande experter på cancer från sjukvården och akademin, och politiska högnivådelegater. 

I anslutning till konferensen medverkade RCC i samverkan med en utställningsmonter, som deltagarna kunde besöka under dagen. I montern visades fem framgångsrika exempel över hur RCC arbetar för att uppnå en större jämlikhet inom cancerförebyggande områden och tidig upptäckt. Exempel var bland annat QR-koder som översätter screeninginbjudningar till det språk som telefonen är inställd på, projektet att utrota livmoderhalscancer och hur en ny app enkelt kan ge digitalt expertstöd för att diagnostisera hudcancer med teledermatoskopi.

– Det var en inspirerande dag med nyttigt kunskapsutbyte och ett bra sätt att knyta nya kontakter. Jämförelserna mellan EU-ländernas cancervård är intressant att ta del av. EU:s nya cancerplan är mycket ambitiöst utformad och ett viktigt verktyg för att uppnå en jämlik cancervård i hela Europa. Jag känner mig stolt över allt det goda arbete som genomförs, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare. 

I samband med konferensen togs en broschyr fram som beskriver RCC:s arbete inom cancerförbebyggande områden och tidig upptäckt.

Swequal cancer care (pdf, nytt fönster) 

Equity, excellence and innovation – modern cancer care for all, Europeiska kommissionen

Hela konferensen går att ta del av i efterhand.