Ny enkät visar stort utbildningsbehov för handhavande av cancerläkemedel

Sidan publicerades 27 februari 2023

För att få en nationell lägesbild kring utbildningsbehovet har NAG för handhavande av cancerläkemedel genomfört en enkät bland regionernas 1:a-linjenchefer vars medarbetare hanterar cytostatika. Enkäten visar att bland annat varannan chef inte har utbildningskrav för sjuksköterskor innan hantering av cancerläkemedel.

Nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel bildades 2021 och arbetar för att möta det ökade behovet av kompetens kring hantering och administrering av nya cancerläkemedel. Både patientsäkerhet och arbetsmiljöaspekter beaktas

Totalt svarande 136 chefer på enkäten. Några resultat:
Majoriteten, 94 procent, uppgav att det finns riktlinjer kring handhavandet för gravida men inte för personal som planerade en graviditet/barn.

Sjuksköterskor:
• 23 % av angav att inte finns någon särskild utbildning för nyanställda sjuksköterskor
• 50 % angav att det inte är något krav på utbildning innan hantering av cancerläkemedel för sjuksköterskor

Undersköterskor:
• 38 % angav att det inte fanns någon utbildning för nyanställda undersköterskor
• 79 % angav att det inte var något krav på utbildning för undersköterskor innan omvårdnaden av dessa patienter

- Vad gäller kontroll av yrkesmässig exponering av cytostatika uppgav endast var sjätte chef –17 procent – att enheten genomför regelbundna avstrykstester. Det är en av anledningarna till att NAG:en nyligen har tagit fram en lathund för avstrykstester, säger Anki Delin Eriksson, ordförande in Nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel och verksamhetsutvecklare vid Verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Från chefernas håll fanns önskemål om en nationell digital introduktionsutbildning och även en önskan om digital uppföljning.

NAG:en välkomnar inspel i arbetet

- För att verksamheterna ska få ett stöd i handhavandet av cancerläkemedel har vi tagit fram en vägledning genom form av frågor och svar som finns publicerade på cancecentrum.se. Vi välkomnar alla insatta i området att ge ytterligare inspel till flera relevanta frågor och gärna återkoppling och förtydligande av svaren där det behövs, säger Anki Delin Eriksson.

Utbildning cytostatikakörkort februari 2023.

 

Mer information
Frågor och svar om handhavande av cancerläkemedel
Lathund för avstrykstester
Kontakt till Nationell arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel