Enkät för den som varit i behov av utdata från RCC:s kvalitetsregister

Sidan publicerades 10 februari 2023

Ett av RCC:s viktigaste uppdrag är att samla in data inom cancerområdet i kvalitetsregister och tillgängliggöra utdata (statistik eller datauttag) härifrån så att de kan användas för att utveckla cancervården.

Nu vill vi följa upp vår tillgänglighet vad gäller utdata. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bli bättre!

Via länken nedan når du en kort enkät som tar cirka 10 minuter att besvara.

  • Enkäten riktar sig till dig som varit i behov av utdata under perioden 2021–2022  
  • Frågorna ska besvaras utifrån senaste tillfället du var i behov av uppgifter. Basera dina svar på senast avslutat ärende, inte på ett eventuellt pågående ärende.     
  • Enkäten besvaras anonymt
  • Genom att besvara enkäten godkänner du att vi sparar dina svar och använder dem i sammanställningen     

Länk till enkäten

 

Sista dag för att svara på enkäten är den12 april 2023.     

Tack för din medverkan! 

Enkät