Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Sidan publicerades 20 december 2023

Under september genomförde RCC tillsammans med Sveriges regioner och 1177 en informationskampanj för att främja deltagandet i cancerscreening och öka kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer bland landets invånare. Kampanjen, som byggde på det europeiska initiativet PrEvCan, har resulterat i en ökad kunskap bland invånarna och höjt motivationen att delta i de nationella screeningprogrammen. Det visar en nyligen gjord utvärdering av kampanjen.

Informationskampanjen bestod av en nationell och en regional del. Den nationella delen innehöll material för digital annonsering och affischer och den regionala delen innehöll material som regionerna erbjöds att använda i form av material till sociala medier, bildspel till väntrumsskärmar och affischer.

Undersökningen som utvärderingen är baserad på visar att 45 procent av dem tillfrågade kvinnorna, 61 procent av kvinnorna födda utanför Europa och 46 procent av männen svarar att kampanjen har bidragit till att de har fått mer kunskap om screening för tidig upptäckt av cancer.

— Det är fantastiskt roligt att se att så många upplever att kampanjen har ökat deras kunskap om screening för tidig upptäckt av cancer. Det var precis det mål vi hade med kampanjen – att sprida medvetenhet och kunskap som kan göra skillnad i människors liv, säger Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare och projektägare.

Även viljan att delta i screening har ökat

Undersökningen visar även att 68 procent av de tillfrågade kvinnorna, 70 procent av kvinnorna födda utanför Europa och 58 procent av männen svarar att kampanjen att ökat deras vilja att screena sig.

— Att 70 procent av de tillfrågade kvinnorna födda utanför Europa svarar att kampanjen ökat deras vilja att delta i screeningprogrammen känns extra roligt då vi ser i studier att om man är född i Sverige eller inte kan påverka tillsammans med andra faktorer om man deltar i ett screeningprogram eller inte när man blir kallad.

Utvärderingen är baserad på en undersökning som vände sig till kvinnor 23-74 år (600 personer) respektive män 60-74 år (400 personer), nationellt. Därutöver gjordes ett urval bland kvinnor som invandrat från utomeuropeiska länder (50 personer). Datainsamlingen genomfördes via en förrekryterad webbpanel där respondenterna svarade via en webbenkät.