SVF:ens flödesscheman har kompletterats med KVÅ-koder

Sidan publicerades 10 augusti 2023

De flödesscheman som visualiserar de standardiserade vårdförloppen har under sommaren kompletterats med KVÅ-koder.

KVÅ-koderna används för uppföljning av SVF:en. Syftet med de uppdaterade flödesschemana är att göra det enklare att se när vilken kod ska användas.

De uppdaterade flödesschemana har publicerats i SVF:en och i kodningsvägledningarna. Ett par SVF är under revidering, för dessa kommer de uppdaterade flödesschemana att publiceras när revideringen är klar.