RCC samordnar informationskampanj om screening

Sidan publicerades 30 augusti 2023

Nu startar regionernas gemensamma informationskampanj om screening för att upptäcka cancer. Regionala cancercentrum har utformat kampanjen tillsammans med regionerna och 1177. Den kommer synas i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet under hela september.

RCC kommer också hålla webbinarier om screening mot cancer idag och i framtiden för vårdpersonal och medarbetare i regionerna för att öka kunskapen om screening.

Svensk screening räddar liv

Sverige är bra på att erbjuda och genomföra screening mot cancer. Det räddar liv. Men det är inte alla som deltar i screeningen när de blir kallade, vilket leder till ojämlik hälsa. Kampanjen syftar till att utjämna skillnaderna. Liknande kampanjer genomförs i flera andra EU-länder under september, för att öka kunskapen om screening och motivera fler invånare att delta.

– I Sverige har vi kommit långt med erbjudande om screening. Idag får alla invånare med folkbokföringsadress i Sverige och som uppfyller kriterierna för screening för bröstcancer och cancer i livmoderhalsen kallelser. Och även inom programmet screening för tjock- och ändtarmscancer beräknar man, när screeningen är helt införd i regionerna, att nästan 100 procent av den målgruppen kommer erbjudas screening. Men vi måste arbeta mer för att få ett jämlikt deltagande, berättar Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare Regionala cancercentrum i samverkan.

Fler behöver delta i screeningprogrammen som erbjuds

Trots att nästan alla invånare i Sverige erbjuds screening för tidig upptäckt av cancer, så är deltagandet ojämlikt beroende på var i landet man bor och vilken utbildningsnivå man har. Studier genomförda av Regionala cancercentrum i samverkan visar att personer som bor i socioekonomiskt svaga områden och utanför tätorter deltar mer sällan i screening än personer som bor i tätorter. I vissa områden finns det kvinnor som inte lämnat cellprov de senaste 10–20 åren.

I en annan studie har det framkommit att socioekonomi hänger samman med både insjuknande och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Att ha lägre utbildning och lägre inkomstnivå ökar risken både för att insjukna i tjock- och ändtarmscancer och för att sjukdomen upptäcks i ett senare skede.

– Det här är problematiskt då cancer är lättare att behandla och chanserna att överleva är större vid tidig upptäck av sjukdomen. Vi behöver sprida kunskap om vad screening mot cancer är och förståelse för varför det är viktigt att delta när man får en kallelse eller ett brev om självprov, säger Elin Ljungqvist.

Brist på information, språkbarriärer och kulturella aspekter kan också utgöra hinder för att delta i screeningprogrammen. Det har under flera års tid gjorts specifika insatser i områden med många utlandsfödda för att öka kunskapen om screening, men än finns det mycket kvar att göra för att deltagandet ska bli mer jämlikt i landet.

Läs om kampanjen på cancercentrum.se

Information till allmänheten finns på 1177

Hör Elin Ljungqvist berätta om kampanjen i Nyhetsmorgon (TV4)