Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer (MCC) uppdaterat

Sidan publicerades 28 augusti 2023

Nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har uppdaterats med några mindre revideringar.

Vårdprogrammet har kompletterats med:

  • Information om den så kallade TRIM-studien, som nu är öppen för inklusion av patienter med MCC.
  • Rekommendation angående primär bilddiagnostik vid MCC i huvud-halsområdet.
  • Information om MCC på ögonlock. Det har skrivits i samverkan med den nationella arbetsgruppen för plastik/orbita som tillhör nationellt programområde ögonsjukdomar.

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer, Kunskapsbanken

Om TRIM-studien

Nationellt programområde ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård