"En vårdprogramgrupp som fungerar väl är stark"

Sidan publicerades 4 september 2023

Efter mer än tio år som ordförande i vårdprogramsgruppen för peniscancer är det dags för Peter Kirrander att lämna över stafettpinnen. Under hans tid har det skett stora utvecklingssteg inom diagnosen som är en av urologins ovanligaste cancerformer.

Mer samarbete och mer forskning under tio år som ordförande

Hur var diagnosområdet när du började som ordförande?

Peter Kirrander

– Peniscancer hanterades nästan enbart kirurgiskt. Under de senare åren har vi ökat samarbetet mellan olika discipliner. Numera samarbetar hudläkare, onkologer, urologer och kirurger, för att nämna några, vilket är till en stor fördel. En annan positiv förändring är att det sker allt mer forskning inom diagnosområdet, säger Peter Kirrander.

– Den kurativt syftande kirurgin blev nivåstrukturerad 2015, och det har förändrat omhändertagandet av patienterna. I dag finns två nationella vårdenheter, urologiska klinikerna i Örebro respektive Malmö. Därtill finns ett regionalt centrum i varje sjukvårdsregion med huvudansvar för utredning och uppföljning, säger Peter Kirrander.

Hur har vårdprogramsarbetet bidragit till förbättringar?

– Ett område som har förbättrats och utvecklats mycket är patientinformationen. Kontaktsjuksköterskor och kuratorer har gjort ett enormt arbete i att ta fram patientinformation om hur patienterna bör hanteras utifrån sexologiska frågor och livskvalitet. Det har haft en stor betydelse för många patienter, säger Peter Kirrander.

– Nationell multidisciplinär konferens för peniscancer infördes 2013 och hålls varje vecka. Det har haft en stor betydelse och har bidragit till förbättringar. Jag tror att införandet av konferenserna var början till en kvalitetssäkring av vården, säger Peter Kirrander.

Hur har det varit att vara ordförande?

–Det har varit lärorikt och givande att få leda gruppen och jag är imponerad av hur mycket tid och engagemang som alla som är involverade i arbetet med vårdprogrammet lägger ner. Det är häftigt att se hur bra det fungerar när alla i gruppen lyssnar på varandra och strävar åt samma håll. En grupp som fungerar väl är stark och det tycker jag verkligen att vi är, säger Peter Kirrander.

Ny ordförande med erfarenheter från testikelcancerarbetet

Axel GerdtssonNu tar Axel Gerdtsson över ordförandeskapet. Han arbetar sedan 2008 på urologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus där han för närvarande är biträdande överläkare. Han är specialist i urologi och kirurgi samt disputerade 2022 på en avhandling om lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

– Arbetet framåt kommer bland annat handla om att uppdatera vårdprogrammet med målet att en ny version finns ute om tre år. Ett annat arbete som ska inledas är att uppdatera riktlinjerna för SVF-förloppet för peniscancer, berättar Axel Gerdtsson.

Arbete i vårdprogram har Axel Gerdtsson erfarenhet av genom SWENOTECA där han var med och skrev vårdprogrammet SWENOTECA X för testikelcancer.

– Jag vill hjälpa till och dra mitt strå till stacken. Det känns viktigt och som ett roligt arbete som styr hur vi ska behandla och ta hand om patienterna, säger Axel Gerdtsson.

– In i gruppen tar jag med mig erfarenheter från tidigare arbete med vårdprogrammet för testikelcancer. På Skånes Universitetssjukhus har vi förutom nationellt uppdrag för peniscancer även andra nationella uppdrag som bäckencancer och vulvacancer. Synergieffekterna av att ha flera nationella uppdrag på sjukhuset kommer att synas i framtida arbete med vårdprogrammet för peniscancer, avslutar Axel Gerdtsson.

Peter Kirrander fortsätter att vara en del av vårdprogramsgruppen.

Nationellt vårdprogram Peniscancer, Kunskapsbanken

Peniscancer, samlad information om diagnosen