Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Sidan publicerades 19 april 2023

Patienter med cancer har ökad risk för framför allt venös men även arteriell trombos. Trombos kan även vara det första symtomet på en underliggande cancersjukdom. Den nya bilagan samlar kunskapen inom området, för att bidra till mer jämlik och bättre vård.

Behandling med antikoagulantia hos cancerpatienter har hittills varierat i landet, inklusive de relativt nya direkta orala antikoagulantia (DOAK). I de fall regionala eller lokala riktlinjer har funnits så har de skiljt sig åt.

För att samla kunskapen inom området och bidra till mer jämlik och bättre vård finns nu bilaga Trombos och blödning i Nationellt vårdprogram akut onkologi.

Syftet med bilagan är att ge riktlinjer för hur profylax, diagnostik, behandling (med antikoagulantia) och uppföljning av trombos och blödning ska göras hos cancerpatienter. Mer specifikt vill man också klargöra när man inom onkologin kan använda DOAK och när man inte kan/bör använda DOAK.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Kunskapsbanken