Solvanor och hudcancer: kunskapshöjande satsningar för olika målgrupper

Sidan publicerades 25 april 2023

Under april lyfter RCC sunda solvanor och hudcancer för att stärka medvetenheten kring Sveriges snabbast ökande cancerform och hur man kan skydda sig. Bland annat har informationsfilmer riktade för olika målgrupper tagits fram.

samarbetet för Regionala cancercentrum och Cancer prevention

Detta görs parallellt med att den europeiska kampanjen PrEvCan, som baseras på den europeiska kodexens tolv rekommendationer för cancerprevention, nu också uppmärksammar sunda solvanor.

Hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige, som idag ligger på sjätte plats i världen vad gäller incidens av malignt melanom. Solvanor är den största riskfaktorn för att drabbas av hudcancer.

– Vi behöver stärka kunskapsläget kring solvanor och öka antalet tillfällen som vi pratar om det. Allt från på förskolan och i föreningslivet, till i primärvården och cancervården, och komma ihåg att det inte bara är på stranden det är viktigt att skydda sig.

– Drygt 40% av vuxna svenskar har bränt sig i solen minst en gång det senaste året och många glömmer att skydda sig på balkongen, i trädgården eller på båten säger Klara Nypelius Stanley, processledere på RCC Syd och medlem i Nationella arbetsgruppen för cancerprevention RCC.

Nytt kommunikationsmaterial

RCC arbetar med olika initiativ med flera aktörer för att sprida sunda solråd och informera om hudcancer. Bland annat har nu nya filmer för 1177 och väntrums-tv tagits fram för nedladdning. Här är en sammanställning av RCC-producerade utbildnings- och kommunikatiosnmaterial kring solvanor riktade mot olika målgrupper:

Filmer för nedladdning (cancerprevention medborgare)

Film för regionerna

Tre fakta om hudcancer (film från 1177)

Skydda dig mot solen (film från 1177)

Så undersöker du huden (film från 1177)

Webbutbildningar för yrkesverksamma

Sunda solvanor barn 0-6 år, 20 minuter (personal i förskolan och barnhälsovården)

Cancer och levnadsvanor - hur hänger de ihop, 7 min solvanor/45 min totalt (primärvården)

Så påverkar solen hälsan, 20 min (cancervården)