Mindre revidering av NVP Bröstcancer

Sidan publicerades 31 mars 2023

Nytt beslut från NT-rådet angående trastuzumab deruxtecan (andra, istället för tredje linjens behandling).

Baserad på positiva resultat från Monarch E-studien har EMA godkänt abemaciklib som postoperativ behandling vid högrisk luminal bröstcancer. Med anledning av detta har TLV gjort en omprövning av den generella subventionen för abemaciclib och bekräftat att subventionen även gäller denna indikation.