Nu lanseras nya Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Sidan publicerades 29 september 2022

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

Marianne Olsson är patient- och närståendeföreträdare i den nationella arbetsgruppen för Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer och tycker att det känns skönt att det äntligen finns en Min vårdplan för diagnoserna.

— Det är svårt att ta till sig och hantera all information när man själv är sjuk och i kris. Min vårdplan hjälper oss patienter med detta, det är ett mycket välkommet redskap.

Sara Wendel som också är patient- och närståendeföreträdare i gruppen håller med och säger att ur ett personligt perspektiv att det är värdefullt att kunna ta del av informationen i Min vårdplan när det passar henne.

—Jag slipper oron över att missa eller glömma information. Samtidigt kan jag fördjupa mig och kolla upp det som blir viktigt längs vägen.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Äggstockscancer – (reviderad version) oktober 2022
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
  • Myelom – november 2022
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan för livmoderhals- och vaginalcancer