Nu kan screening för tjock- och ändtarmscancer erbjudas i hela landet

Sidan publicerades 22 september 2022

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 7 000 nya fall per år. Nästan 2 200 personer dör årligen. Men förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid när frivillig undersökning nu kan erbjudas i hela landet.

Screening är en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom. Att upptäcka vissa former av cancer tidigt ökar chansen att kunna sätta in botande  behandling i tid.

Screeningen för tjock- och ändtarmscancer innebär att personer i utvald åldersgrupp får hem ett erbjudandebrev om att hemma göra ett avföringsprov som skickas till laboratorium för analys. Om blod hittas i avföringsprovet, erbjuds personen vidare koloskopiundersökning i vården. Tidig upptäckt och behandling innebär att minst 300 personer om året slipper att dö av sjukdomen  och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

När screeningprogrammet är fullt uppbyggt 2026 kommer landets samtliga 60-74-åringar att erbjudas provtagning vartannat år.

  • Screening för tjock- och ändtarmscancer är den första som är nationellt samordnad. Det innebär bland annat att upplägget blir jämlikt i alla regioner, säger Birger Pålsson, docent, överläkare och ordförande nationella arbetsgruppen för screening av tjock- och ändtarmscancer.
  • Vid fynd av tjock- och ändtarmscancer är handläggningen samordnad så att primärvård, radiologi, endoskopi, patologi, kirurgi och onkologi bidrar till bästa möjliga behandling för varje enskild patient, säger Birger Pålsson. Det är också viktigt att själv söka läkarvård om man upplever tarmsymptom.