Min vårdplan för barn med ALL lanseras

Sidan publicerades 9 september 2022

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för ALL hos barn. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se. Det är den första Min vårdplan som riktar sig till barn och deras närstående.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

En nationell Min vårdplan ger möjlighet till fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan gör att patienten och familjen lättare kan vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare

Karin Cosic_web.jpg- Det finns flera saker som är bäst med MVP och om jag sammanfattar det så skulle jag säga att det är den samlade information på ett och samma ställe, att den är nationell och att den är tillgänglig på 1177. Att det finns flexibilitet så att vi i vården kan välja när vi vill lämna ut en viss information och att MVP hjälper dig i dialogen i information flödet mellan patienten eller de närstående och vårdpersonal. Att vården kan erbjuda samlad information som är framtagen av vården och att patienten eller de närstående inte behöver googla fram den, säger Karin Skillner Cosic, ordförande i den nationella arbetsgruppen för MVP ALL barn.

- Vi har så mycket bra och fin information inom barnonkologin idag som uppdateras och förnyas med till exempel nya broschyrer. Att på ett strukturerat, samlat och digitalt sätt nå ut med den till patient och närstående via Min vårdplan är en fantastisk möjlighet. MVP hjälper också till att öka delaktigheten för patienten och närstående, eller i det här fallet barnet och familjen. Informationen finns alltid tillgänglig och man kan gå tillbaka och läsa när och var det passar bäst.

- Min vårdplan för ALL barn ökar mötesplatsen för ett optimalt samarbete mellan vårdtagare och vårdgivare, främst under den långa behandling som sker i hemmet, säger Anna Herslow Lind, patient- och närståendeföreträdare i arbetsgruppen.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022
  • Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
  • Myelom – oktober 2022
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan ALL Barn