Kodexen mot cancer uppmärksammas under 12 månader

Sidan publicerades 26 september 2022

WHO:s råd kring tobaksrökning är först ut i den europeiska kampanjen PrEvCan som startar i oktober. Kampanjen syftar till att uppmärksamma det vi som individer kan göra i vardagen för att minska risken för cancer. Forskning visar att på befolkningsnivå skulle vi i Europa kunna minska antalet cancerfall med 40 procent om alla följde de 12 rekommendationerna som finns i den Europeiska kodexen mot cancer.

EU har satt ett mål att minst 80 procent av Europas invånare ska känna till kodexen till 2025. Bakom kampanjen står the European Oncology Nursing Society (EONS) i samarbete med the European Society for Medical Oncology (ESMO) och fler än 60 organisationer är partners.

– Även om vi blir bättre på att bota cancer ökar insjuknandet. Forskningen ger mer och mer evidens kring riskfaktorer. För en del av dessa är kunskapsnivån i Sverige generellt hög, för andra riskfaktorer kan det finnas kunskapsluckor eller att informationen inte har nått ut till alla delar i samhället, säger Lena Sharp, avdelningschef RCC Stockholm Gotland och projektledare för den europeiska satsningen.

Kampanjmaterial på olika språk och parallell studie kring kommunikation om kodexen

Inom kampanjen finns kampanjmaterial på 25 olika språk för alla kampanjpartners som vill sprida budskapen om de 12 råden – ett råd per månad – till olika målgrupper. I dagsläget är det åtta regioner i Sverige som aktivt kommer att jobba med kampanjen. Den nationella arbetsgruppen för cancerprevention kommer primärt att fokusera på levnadsvanorna tobaksrökning (okt), kroppsvikt (dec), matvanor (feb), alkohol (mars) och sol (april) och främst arbeta mot opinionsbildare, beslutsfattare och vården. De nationella screeningsamordnarna planerar också aktiviteter inom PrEvCan med syfte att öka deltagandet i screeningprogrammen (sep 2023). Dessutom planerar RCC Stockholm Gotland aktiviteter under hela kampanjåret, bland annat tillsammans med hälsoinformatörerna.

– Inför och under kampanjåret genomför även vi en studie kring kommunikationen om cancerprevention och hur vi kan blir bättre att nå ut med budskapen. Bland annat genomför vi intervjuer och fokusgrupper med personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer som är relativt nya i Sverige, unga som har haft cancer och unga utan egen cancerhistorik, avslutar Lena Sharp.

Länkar:
PrEvCan - Cancer prevention across Europe 2022-2023
Europeiska kodexen mot cancer
European Oncology Nursing Society (EONS)