Informationssidor om ackreditering som Comprehensive Cancer Centre

Sidan publicerades 26 september 2022

Nu finns nya informationssidor på cancercentrum.se som kan underlätta processen mot sjukhusets ackreditering som Comprehensive Cancer Centre (CCC). Att ackrediteras och få benämningen Comprehensive Cancer Centre innebär att man har uppnått högsta standard inom cancerforskning och cancervård. Arbetet kommer patienterna till nytta genom en mera sammanhållen cancervård, där forskningen kommer närmare patientvården.

Regionala cancercentrum i samverkan har uppdrag från regeringen att stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som CCC. Anledning är att Sverige i enlighet med EU:s cancerplan ska underlätta genomförandet av kvalitetssäkrad diagnostik och behandling samt utbildning, forskning och kliniska prövningar runt om i EU.
Ackrediteringen utförs av Organisation of European Cancer Institutes, OECI. RCC har samlat information om processen att ackreditera ett sjukhus som CCC. Här finns bland annat beskrivning av de olika delprocesserna, uppgifter och underlag som kan stötta genomförandet, och informationsmaterial och filmer som kan användas för att öka förståelsen för olika moment i dels vägen mot ackreditering, dels arbetet med vidare utveckling i sjukhusets fortsatta arbete.

– RCC har en samlande funktion, vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att utveckla och stötta hela cancerområdet. En viktig del i det är arbetet med ackreditering som CCC, säger SKRs tf nationella cancersamordnare Helena Brändström.

Fakta

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat ansvar för cancervården. Det innebär också ett helhetsansvar för den teambaserade vården och en integrering av vård och behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården.

I Sverige har vi idag tre ackrediterade Comprehensive Cancer Centres; Karolinska Comprehensive Cancer Centre, Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre samt Sahlgrenska Comprehensive cancer Centre.

Att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre