Brister i lagstiftningen lämnar barncanceröverlevare utan stöd

Sidan publicerades 7 september 2022

Tillämpningen av LSS leder till en orimlig situation för familjer vars nu vuxna barn har en svår hjärnskada efter barncancerbehandling, skriver flera debattörer i en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin.

Fler barn som drabbas av cancer överlever. Kunskapen om komplikationer som de kan drabbas av senare i livet har ökat. En del drabbas av hjärnskador, vilket kan leda till nedsatt arbetsförmåga och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Några drabbas av så svår hjärnskada att de behöver omfattande insatser för att klara vardagen. 

Bedömningen av vilka personer med funktionsnedsättning efter barncancer som kan få insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i dagsläget inte jämlik över landet. Detta drabbar sannolikt även andra patientgrupper med funktionsnedsättning efter skada i barndomen. Vi anser det mycket angeläget att en förändring kommer till stånd så att hjälp via LSS blir likvärdig i vårt land.  

Läs hela artikeln på Dagens Medicin