Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

Sidan publicerades 24 oktober 2022

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har reviderats i samtliga kapitel. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 18 oktober 2022.

De stora största uppdateringarna finns inom ärftlig njurcancer, histologisk klassifikation, kirurgiska tekniker och systemisk medicinsk behandling. Inom den medicinska behandlingen dominerar utvecklingen inom immunterapi, där tumörernas egenblockering av immunceller hämmas. Detta har inneburit en påtaglig förbättring av behandlingseffekterna för patienterna framför allt med kompletta remissioner. Det är oklart är hur lång tid som behandlingarna behöver pågå. Det finns nu ett flertal rekommenderade kombinationer av immunterapi med immunterapi eller immunterapi med kärltillväxt hämmare. Vidare finns det en rekommendation med adjuvant behandling med immunterapi av patienter med stor risk att få metastaser efter komplett kirurgi av sjukdomen. Nya adjuvanta studier har presenterats med andra immunoterapi-regimer vilka alla inte uppvisade några fördelar för patienterna. Inom den kirurgiska behandlingen pågår en kontinuerlig process med ökad användning av robot-assisterad teknik. Här behövs klinisk utvärdering för att veta mera om vad som bäst för patienterna. Detta skulle kunna göras via länkade analyser av njurcancerregistret mot Socialstyrelsens register.

I arbetsgruppen för det nationella vårdprogrammet finns representanter för samtliga regioner. Här finns onkologer, urologer och kontaktsjuksköterskor, representanter med radiologisk och morfologisk kompetens samt representanter från patientföreningen för njurcancer.

Nationellt vårdprogram njurcancer, Kunskapsbanken