Nystart för det Nordiska nätverket för SVF

Sidan publicerades 28 oktober 2022

Under den 13–14 oktober ägde sammankomsten för Nordiska nätverket för standardiserade vårdförlopp rum i Malmö. Att återigen kunna samlas fysiskt har väckt ny inspiration och energi, menar Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare.

I år var det Sveriges tur att anordna sammankomsten för medlemsländerna Norge och Danmark. Under pandemin genomfördes mötet digitalt. Det övergripande temat var det nordiska arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Under två dagar diskuterades bland annat hur covid-19 har påverkat de nordiska ländernas möjligheter att ge cancervård. Korta nedslag gjordes även i studier om SVF i länderna och den framtida potentialen med diagnostiska centrum.

– Det kändes värdefullt att kunna samlas fysiskt efter pandemin. Nätverket är en viktig arena. Där vi tillsammans drar lärdomar och delar goda exempel. Alla jobbar med liknande arbetssätt och då är jämförelserna av godo. Det är även ett bra sätt att knyta nya kontakter, säger Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare.

Framöver kommer det Nordiska nätverket fortsätta cirkulera mellan värdländerna Norge, Danmark och Sverige. Även Island och Finland har visat intresse att ingå i nätverket. Presentationerna finns att ta del av på engelska här.

Nordic collaboration on cancer patient pathways

Om nätverket

Nordic collaboration on cancer patient pathways är ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte i norden kring standardiserade vårdförlopp. Regionala cancercentrum är en av medlemmarna i nätverket.