Nu lanseras Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer

Sidan publicerades 21 oktober 2022

Informationen i materialet riktar sig både till patienter med allvarliga ospecifika symtom (AOS) och för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP).
- Det känns viktigt att dessa patienter får ett utrymme i vården, där de kan känna trygghet under, en ofta kort, intensiv utredning, säger Annika Hilding, ordförande i arbetsgruppen för den nya nationella Min vårdplan. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på www.cancercentrum.se.

Annika Hilding är ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram informationen i Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer, som riktar sig både till patienter med allvarliga ospecifika symtom (AOS) och till patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP). Annika Hilding arbetar som specialistsjuksköterska på Diagnostiskt centrum på Östra sjukhuset i Göteborg och träffar ofta dessa patienter.

Annika-Hilding,-ordförande-MVP-Utredning-av-misstänkt-cancer_2.jpg- Det känns viktigt att dessa patienter får ett utrymme i vården, där de kan känna trygghet under, en ofta kort, intensiv utredning. Så det är extra roligt att vi har fått tillstånd en Min vårdplan för just dem, säger Annika Hilding.

Syftet med nationella Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta cancervårdens verksamheter så att de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation. Min vårdplan ska ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp.

Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

- Min vårdplan hjälper dig i dialogen med patienten. Att på ett strukturerat, samlat och digitalt sätt nå ut med den till patient via Min vårdplan är en fantastisk möjlighet. Min vårdplan hjälper också till att öka delaktigheten för patienten. Informationen finns alltid tillgänglig och man kan gå tillbaka och läsa när och var det passar bäst. Det är också bra att det finns flexibilitet så att vi i vården kan välja när vi vill lämna ut en viss information, avslutar Annika Hilding.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Min vårdplan äggstockscancer – (reviderad version) oktober 2022
  • Min vårdplan myelom – november 2022

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer