Kjell Ivarsson ny nationell cancersamordnare

Sidan publicerades 3 oktober 2022

Den 1 januari tillträder Kjell Ivarsson som nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Han kommer närmast från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Kjell Ivarsson har arbetat som hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Blekinge sedan september 2020 och har innan dess en gedigen bakgrund som chef och ledare inom svensk hälso- och sjukvård. Kjell Ivarsson är läkare och har en bakgrund inom cancerkirurgi. Han har också varit ordförande för RCC Sydöst. Han har en  forskningsbakgrund inom tumörimmunologi.

-Jag är glad att vi har kunnat rekrytera Kjell Ivarsson som har en bred förankring inom cancerområdet och samtidigt besitter en gedigen erfarenhet inom ledning av hälso- och sjukvård på högsta regionala nivå. Båda perspektiven behövs för att fortsätta driva arbetet med att utveckla cancerområdet framåt, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård vid SKR.

I uppdraget som nationell cancersamordnare ingår att leda cancerteamet på SKR som både är nationell stödfunktion till kunskapsstyrningsarbetet på cancerområdet och ansvarar för SKR:s åtaganden inom ramen för den överenskommelse som träffas mellan regeringen och SKR på cancerområdet. Den nationella cancersamordnaren är också ordförande i RCC i samverkan.

- Stora delar av min kliniska verksamhet och min forskning har jag ägnat åt cancervård. Jag ser mycket fram emot detta viktiga uppdrag, där jag kan förena min ämneskunskap och lång erfarenhet av att utveckla vårdens styrning, säger Kjell Ivarsson.

Kjell Ivarsson tillträder som nationell cancersamordnare på SKR, 1 januari 2023 och  fram till dess fortsätter Helena Brändström som tillförordnad cancersamordnare.