Varför följer inte Sverige i Nya Zeelands fotspår – och förbjuder tobaksförsäljning för alla som är födda efter 2010?

Sidan publicerades 26 oktober 2022

I oktober startade den årslånga europeiska kampanjen PrEvCan som baseras på den europeiska kodexens tolv rekommendationer för cancerprevention. Först ut är rekommendationen: Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

I samband med detta går NAG Cancerprevention ut med en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med ett tiotal organisationer. I artikel presenteras förslag på hur vi kan säkra en tobaks- och nikotinfri framtid för kommande generationer. Med ett särskilt fokus på att rökning är den dominerande påverkbara orsaken till flera cancersjukdomar.

Bakom artikeln står Riksförbundet Visir, Tobaksfakta, Svenska läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, A Non Smoking Generation, Sjuksköterskor i cancervård, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas riksförbund, Yrkesföreningar mot tobak Nätverket mot cancer, Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Svensk sjuksköterskeförening.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

Den europeiska kodexen mot cancer