Covid-19 och cancer: Marginell påverkan på handläggning av melanom och urinblåsecancer

Sidan publicerades 10 oktober 2022

RCC i samverkan har publicerat en rapport som visar att covid-19 pandemins påverkan på sjukvårdens handläggning av malignt hudmelanom och urinblåsecancer varit marginell och att de patienter som kommit till vårdens kännedom handlagts enligt nationella riktlinjer.

Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för hudmelanom (Svenska melanomregistret) och urinblåsecancer (Svenska nationella kvalitetsregistret för urinblåse- och urinvägscancer) under 2020 och första halvåret 2021 jämfört med perioden 2018–2019.

En tillfällig nedgång i antal diagnostiserade hudmelanom sågs under pandemins första våg våren 2020 (april-maj 2020). För helåret 2020 och första halvåret 2021 sågs dock ingen minskning i antal hudmelanom.

Antalet patienter diagnostiserade med urinblåsecancer var något lägre under 2020 jämfört med genomsnittet för 2018–2019, men låg under första halvåret 2021 i nivå med tidigare år.

För båda diagnoserna var väntetiden till diagnostiska åtgärder och behandling under pandemin samma eller kortare jämfört med tidigare år.

– Sammanfattningsvis visar rapporten att pandemins påverkan på diagnostiken av hudmelanom och urinblåsecancer var mycket liten och att de patienter som vårdats har handlagts enligt nationella riktlinjer, vilket är betryggande, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige.

Läs hela rapporten här:

Statistik uppskjuten cancervård