Webbutbildning hälsoinformatörer

Sidan publicerades 24 november 2022

RCC Stockholm Gotland har sedan 2015 arbetat med Hälsoinformatörer. De har i uppdrag att sprida information – om åtgärder som individer kan vidta för att främja hälsan och förebygga cancer – i sina lokala nätverk, ofta i socioekonomiskt marginaliserade områden. Flera regioner har uppmärksammat satsningen som är ett initiativ för att skapa en mer jämlik hälsa och vård. Nu har RCC Stockholm Gotland tagit fram en digital grundutbildning för Hälsoinformatörer som är öppen nationellt.

Webbutbildningen bygger på åtta av de tolv rekommendationerna kring levnadsvanor från den europeiska kodexen mot cancer. Innehållet är förpackat som filmer, texter och övningar kring bland annat statistisk om cancer, vanliga frågor och svar och fakta bakom rekommendationerna.

- Att arbeta som hälsoinformatör handlar inte bara om att dela kunskap utan även om hur den förmedlas. En hälsoinformatör kan vara ny i Sverige och i sitt uppdrag möter man många olika kulturer. Därför har vi lagt in råd kring hur man kan tänka och göra för att lyckas i sitt uppdrag, säger Desirée Branovici, samordnare för hälsoinformatörer på RCC Stockholm Gotland.

Den nya digitala kursen tar några timmar att genomföra och den kompletterar den befintliga fysiska grundutbildningen.

- Kursdeltagarna kan inte bara förbereda sig inför det fysiska utbildningstillfället genom att kika igenom den digitala kursen. Kursen ger också möjlighet att efteråt repetera fakta eller under ett uppdrag visa film eller text för andra. Dessutom har vi möjlighet att uppdatera innehållet så fort ny forskning eller fakta tas fram, säger Lena Sharp, chef för RCC Stockholm Gotland.

Utbildningen kan göras på dator, läsplatta eller i mobilen.

Till utbildningen

Läs mer om utbildingen här

 

Kontakt

Desirée Branovici
Samordnare Hälsoinformatörer RCC Stockholm Gotland.
desiree.branovici@regionstockholm.se