Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Sidan publicerades 25 november 2022

Det nationella vårdprogrammet för melanom har reviderats gällande neoadjuvant behandling. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 15 november 2022.

Efter analys av data som presenterats under hösten 2022 rekommenderar vårdprogramgruppen för melanom att neoadjuvant behandling används för patienter med kutant eller akralt melanom med makroskopisk operabel metastasering. Rekommendationen gäller dock ej för hjärnmetastaserad sjukdom eller mukosala melanom.

Rekommendation

Neoadjuvant behandling med 3 cykler pembolizumab alternativt med 2 cykler nivolumab och att operationen sedan sker inom 2 veckor efter den sista infusionen. Därefter  6 cykler adjuvant pembrolizumab alternativt 10 cykler adjuvant nivolumab. Totalt antal cykler motsvarar därmed 1 års behandling med enbart adjuvant PD-1-hämmare.

Fjärrmetastasutredning rekommenderas

Inför start av neoadjuvant behandling med PD-1-hämmare samt inför operationen rekommenderas fjärrmetastasutredning. Inför den adjuvanta behandlingen rekommenderas förnyad radiologi endast om den påbörjas >6 veckor efter den senaste undersökningen. Därefter sker uppföljning och kontroller enligt rutin. 

Justeringarna är inlagda i vårdprogrammet i avsnittet Neoadjuvant behandling under Systemisk behandling. De nya rekommendationerna förväntas börja tillämpas efter att rutiner kring arbetssätt är framtagna och förankrade i respektive region.

Förändringar gällande patologin och i SVF för hudmelanom

De nya rekommendationerna påverkar även patologin och flödesschemat i SVF för hudmelanom. Uppdatering avseende bedömning av patologisk respons och flödesschemat i SVF för hudmelanom förväntas vara klart första kvartalet 2023.

Vårdprogramgruppen för melanom består av en hudläkare, en kirurg och en onkolog från varje sjukvårdsregion. Här finns också kontaktsjuksköterska, patolog och representanter från primärvården samt från patientföreningen för melanom.

Nationellt vårdprogram melanom, Kunskapsbanken