Remissrunda för nationella vårdprogram

Sidan publicerades 15 november 2022

Idag går tre nationella vårdprogram för cancer ut på remiss. Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Kunskapsstöd på remiss

Reviderade vårdprogram

  • Nationellt vårdprogram Lungcancer
  • Nationellt vårdprogram Trofoblast
  • Nationellt vårdprogram Hjärntumörer

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstöd publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.