Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård

Sidan publicerades 25 november 2022

Varje år behandlas drygt 20 000 personer i Sverige för cancersjukdomar i lilla bäckenet. De flesta överlever men en stor andel av de färdigbehandlade patienterna får kvarstående tarmfunktionsproblem på grund av cancerbehandlingen. Det finns flera behandlingar och egenvårdsråd som kan förbättra tarmfunktionen. I den nya utbildningen ges vårdgivare ett kunskapsstöd för att systematiska vägleda patienten genom dem.

Utbildningen består av ett antal filmer och texter. Den tar cirka en timme att genomföra på dator, läsplatta eller i mobilen. Det är den nationella arbetsgruppen för Bäckencancerrehabilitering som tagit fram kursen. Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, men också till annan vårdpersonal som träffar patienter som har behandlats för cancer i lilla bäckenet.

Tar tid och kräver tålamod

- Få patienter blir hjälpta av en enskild behandling. Ofta handlar det om att prova, anpassa och kombinera olika typer av behandlingar och egenvård som kost, skydd, träning, tarmreglerande preparat och ibland irrigation. Vad som fungerar är individuellt och det tar tid att hitta rätt, säger Annika Sjövall, docent, kolorektalkirurg och ordförande i den Nationella arbetsgruppen för Bäckencancerrehabilitering.

Stor inverkan på vardagslivet

Tarmproblem är ett ämne som många har svårt att prata om. Det är vanligt att patienter inte tar upp sina problem med vare sig närstående eller vården.

- Besvär som fragmenterad avföring, trängningar, läckage, gaser och magsmärta har stor negativ påverkan på patientens livskvalitet. Många lider i det tysta. Därför ger utbildningen även tips på hur vårdgivare kan fånga upp dessa patienter och våga fråga om tarmfunktionen, säger Karin Eriksson, specialistsjuksköterska på Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus.

I utbildningen medverkar specialistsjuksköterskor, kontaktsjuksköterska, dietist, läkare och patient. Det ingår även en kortare föreläsning om orsaker till tarmfunktionsproblem efter behandling av cancer i lilla bäckenet.

Till utbildningen

Läs mer på utbildningssidan

Kontakt:

Annika Sjövall
Docent, överläkare, kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset
Ordförande i Nationella arbetsgruppen för Bäckencancerrehabilitering, Regionala Cancercentrum
annika.sjovall@regionstockholm.se