Ny ordförande i vårdprogramgruppen för AML

Sidan publicerades 24 november 2022

Under november lämnar Martin Höglund över ordförandeskapet i vårdprogramgruppen Akut myeloisk leukemi (AML) till Vladimir Lazarevic.

Martin Höglund har varit ordförande i åtta år. Under åren har mycket utvecklats inom AML-området såväl gällande läkemedel som analystekniker. Han berättar att diagnostiken har blivit vassare, tack vare den nya genanalystekniken, Next-Generation Sequencing (NGS). Det är en teknik för gensekvensering som gör det möjligt att analysera ett flertal gener vid samma analys, med så kallade genpaneler.

– Under mitt ordförandeskap har vi bland annat infört metoden NGS i vårdprogrammet. Det har inte skett över en natt utan har genomförts stegvis och det har varit en positiv utveckling, säger Martin Höglund.

Samarbeten en framgångsfaktor

Han berättar att samarbeten med närliggande discipliner har varit en framgångsfaktor för arbetet inom vårdprogramgruppen. Även omvärldsspaningar har varit betydelsefullt. På så vis kan arbetet präglas av att försöka ligga steget före och fånga upp nyheter inom läkemedelsutvecklingen liksom forskningsgärningar som sker i andra länder. Han vill rekommendera det nya ordförandet Vladimir Lazarevic att fortsätta på den utstakade banan.

– Arbetet under min tid som ordförande har varit givande. Vårdprogramgruppen består av många drivna personer. Energin finns där, vilket är bra och behövs. Vi har ett välutvecklat och gott samarbete med närliggande discipliner som exempelvis diagnostiker inom hematopatologi och genetik. Vi har knutit flera ledande diagnostiker till gruppen, vilket har varit givande, säger Martin Höglund. 

Även Vladimir Lazarevic nämner samarbeten som ett viktigt område som han vill fokusera ännu mer på och vill bygga ut det nordiska samarbetet ytterligare. Han har tidigare erfarenhet att jobba med vårdprogramgruppen, vilket han ser som en fördel.

– Det känns bra och spännande att kliva in i rollen som ordförande. Jag har tidigare erfarenhet från gruppen som sekreterare och har goda förkunskaper, så det blir inte allt för mycket nytt att sätta mig in i och en kontinuitet i arbetet, avslutar Vladimir Lazarevic.