Nu lanseras Min vårdplan myelom

Sidan publicerades 11 november 2022

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan myelom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

— Det bästa med Min vårdplan är att all patientinformation finns samlad, strukturerad och lättförståelig för patienten. Det blir också mer jämlikt att den nu finns tillgänglig för alla patienter med myelom i Sverige. Arbetet lyfts på nationell nivå istället för att varje klinik jobbar fram egna lösningar, säger Jennie Jackson, ordförande för den nationella arbetsgruppen för Min vårdplan.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

Ulf Mejhert är en av två patient- och närståendeföreträdare i den nationella arbetsgruppen för Min vårdplan myelom och tycker att det är bra att det nu finns en Min vårdplan för diagnosen.

— För den datormogna delen av patienterna så innebär det dels ett lättare sätt att hitta information och dels ett lättare sätt att kommunicera med vården. Detta om vården kan implementera MVP på det avsedda sättet. Den ska ju också underlätta för dem.

Jennie Jackson tillägger att arbetet med Min vårdplan har varit ett fint samarbete över regionsgränserna.

— Som grupp har vi haft hög samstämmighet om innehållet. Det är också glädjande att våra patientrepresentanter är så positiva och nöjda med texterna.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan för myelom