Kvalitetsregister för buksarkom stängs för inrapportering

Sidan publicerades 3 november 2022

Under november stängs möjligheten att rapportera till kvalitetsregistret för buksarkom i väntan på beslut om ett eventuellt omtag för registret. Samtliga inrapportörer eller på annat sätt berörda kommer inom kort att meddelas om nedstängningen.

INCA på formulär.pngRCC i samverkan har ställt sig bakom att stänga nuvarande kvalitetsregistret för buksarkom (viscerala sarkom), samt att ge RCC Stockholm-Gotland i uppdrag att se över möjligheterna för ett omtag av registret som även inkluderar stöd till det nationella vårdprogrammet.

Under november 2022 kommer därför buksarkomregistret (viscerala sarkom) att stängas för inrapportering. Detta innebär att:

  • Redan insamlad data kommer att arkiveras och göras tillgängligt för forskning, via den vanliga ansökningsprocessen.
  • Inrapportering kommer inte att kunna ske.
  • Eventuella formulär som finns i inkorgar och inte är sparade i INCA kommer inte längre att vara synliga.
  • Uppgifter om kvalitetsregistret kommer att tas bort från cancercentrum.se

Kravet på fortsatt inrapportering av canceranmälningar för patienter med buksarkom kvarstår. Se manualen ”Kodning i cancerregistret” för rätt kodning.

Beslut om omtag av registret väntas under 2023.