Framsteg för arbetet med AI inom mammografiscreening

Sidan publicerades 17 november 2022

Arbetet med en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening fortsätter framåt. Fredrik Strand, forskningsledare för projektet, hoppas på en permanent lösning i en nära framtid som kan underlätta för vårdens medarbetare.

I pilotprojektet utvecklas VAI-B (Valideringsplattform för AI inom Bröstradiologi), vilket är en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening. Syftet med plattformen är att utgöra grunden för sjukvårdens förmåga att genomföra systematisk klinisk validering inom detta område.

Valideringen har inneburit att testa AI-algoritmer på en stor mängd historiska data som är noggrant utvalda för att vara representativa för svenska aktuella förhållanden. Genom valideringen kan man avgöra hur hög träffsäkerheten är, både jämfört med andra AI-lösningar och jämfört med mänskliga experter. 

– I början av nästa år kommer vi sammanställa och utvärdera resultaten från alla tre AI-algoritmer. Dessa kan fungera olika bra beroende på vilken mammografiutrustning som de används vid. Resultaten kommer vara av stor vikt för arbetet framåt och det ska bli spännande att jämföra algoritmernas träffsäkerhet sinsemellan, säger Fredrik Strand.

Han förklarar att de främsta fördelarna med AI är att det kommer finnas en konsekvent bedömning oavsett vart i landet som man befinner sig, vilket i sin tur bidrar till att vården kan bli ännu mer jämlik. AI kan även vara resurssparande och underlätta för vårdens medarbetare. Idag råder en stor brist på röntgenläkare som kan läsa av screeningbilderna och där kan AI bli ett värdefullt komplement.

– Planen är att fortsätta utveckla plattformen till åtminstone år 2024 inom ramen för forskningsprojektet. I framtiden kan VAI-B bli en viktig resurs för att kvalitetssäkra AI-algoritmer, som kommer att bli alltmer betydelsefulla inom vården när det gäller medicinsk diagnostik och beslutsfattande.

I projektrapporten 2022 presenteras mer ingående hur arbetet med projektet har fortlöpt och planen framåt. 

Projektrapport 2022, Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder - Mammografiscreening (pdf, nytt fönster)

Plattform för AI inom mammografiscreening