Ny film visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering

Sidan publicerades 22 mars 2022

I den nyproducerade filmen bekantar vi oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering och de olika kompetenserna i verksamhetens team kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård.

Rehabilitering under hela vårdprocessen

Tack vare förbättringar inom området tidig upptäckt av cancer samt effektiva behandlingsmetoder, ökar antalet canceröverlevare varje år. Pat_rehabCancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patienten och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt, både innan, under och efter en cancerbehandling.

Vårdprogrammet har implementerats i verksamheten

RCC i samverkan har tagit fram en film som beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut.

– Filmen är ett konkret exempel på hur en verksamhet har lyckats implementera vårdprogrammet för cancerrehabilitering, vilket vi hoppas kan vara till stor inspiration och nytta för övriga verksamheter inom cancervården. Filmen visar fördelarna med att arbeta strukturerat med cancerrehabiliteringsprocessen, ur både ett verksamhets- och patientperspektiv. Att få till fungerande processer i regionerna är den viktigaste delen vad gäller implementering av vårdprogrammet, säger Ylva Hellstadius, ordförande Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering samt Heléne Öberg, ordförande nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering, RCC.

Ta del av en framgångsrik modell för strukturerad cancerrehabilitering förmedlad av det lokala processteamet inom huvudhalscancer vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Låt dig inspireras av teamarbetet och patientens upplevelse av tydlighet, kontinuitet och delaktighet.

rehabteam

Vem är filmen till för

Filmen, som är cirka 13 minuter lång, riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården, både kliniknära och ledningsfunktioner. Den är även av intresse för primärvården dit patienten kan hänvisas för basal cancerrehabilitering. Filmen belyser vikten av tidig och återkommande cancerrehabilitering som en central del av patientens process.

Filmen kan med fördel ses under gemensamma arbetsplatsmöten och teamträffar.

Strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering – ett framgångsrikt exempel, Film

Mer information om cancerrehabilitering