Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Sidan publicerades 27 maj 2022

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Information om riskfaktorer för olika slags hudcancer och tips på hur man ska ta bra bilder med dermatoskop är några delar som ingår i den webbaserade utbildningen.

- Utbildningen är bra att gå för alla inom primärvården som tar bilder med ett dermatoskop, framförallt modulen ”Remiss”. Den tar upp hur en teledermatoskopisk remiss ska skrivas och hur bilder med ett dermatoskop ska tas för att bilderna ska bli så bra som möjligt. säger Johan Dahlén Gyllencreutz, verksamhetsöverläkare vid hudkliniken på Frölunda specialistsjukhus i Göteborg.

Webbutbildning i teledermatoskopi