KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Sidan publicerades 30 maj 2022

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.

Mindre kompletteringar i motsvarande kapitel i vårdprogrammet för Merkelcellscancer har också gjorts.

Merkelcellscancer är en ovanlig men aggressiv form av hudcancer.

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer, Kunskapsbanken