Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

Sidan publicerades 3 maj 2022

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Från och med den 1 april 2022 omfattas massflyktingar från Ukraina av samma regelverk som asylsökande. När flyktingar anmält sig till Migrationsverket får de rätt till vård och tandvård, som inte kan anstå.  

Här kan du läsa mer om hur man söker vård i Sverige:

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet, Migrationsverket

Vård i Sverige om du kommer från ett annat land, 1177 

Vård till flyktingar från Ukraina, Vårdgivarguiden Region Stockholm

Hälso- och sjukvård för människor som flyr från Ukraina, SKR

Här kan du läsa mer om patient- och anhörigstöd:

Om cancer, Cancerfonden

För cancerdrabbade familjer, Barncancerfonden

In English: Cancer care in Sweden for refugees from Ukraine

EU Member States have activated the Refugee Directive. This means that Ukrainian citizens who left Ukraine after the Russian invasion can receive immediate protection in Sweden and a temporary residence permit. From 1 April 2022, mass refugees from Ukraine will be covered by the same regulations as asylum seekers. When refugees register with the Swedish Migration Board, they are given the right to care and dental care, which cannot be postponed.

Learn more about how to seek care in Sweden at:

Information about healthcare in other languages, 1177 

Information about healthcare in Ukrainan (українська), 1177 

For support to patients and relatives:

Childhood cancer facts, Barncancerfonden