Uppdaterat SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Sidan publicerades 27 juni 2022

Nu finns en ny version av vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). Den nya versionen publicerades 220627.

Vårdförloppet innehåller mindre justeringar av vad som ska dokumenteras och vilka prover som ska tas vid misstanke. Det finns också ett tillägg om att remissen till utredning ska innehålla dokumenterat samtycke till att utredande enhet tar del av journaluppgifter från andra vårdgivare.

Standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom, Kunskapsbanken