Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Sidan publicerades 23 juni 2022

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning.

En ny rapport från Regionala cancercentrum i samverkan visar att det är stora skillnader i Sverige vad gäller prevalens av kvinnor som inte lämnat cellprov de senaste 10 respektive 20 åren, inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.

De redovisade resultaten är till hjälp för att lokalisera områden i Sverige där det bor relativt många kvinnor som inte lämnat screeningprov (cellprov för cytologi/HPV) de senaste 10 respektive 20 åren. Resultaten ger också insikter om karaktären på dessa områden. Inte oväntat handlar det främst om socioekonomiskt svaga områden, men även hemvistområdets lokalisation i förhållande till befolkningskoncentrationer förefaller spela en roll.

– Det ska bli intressant att följa hur erbjudande om självprovtagning kan komma att påverka deltagandet i dessa områden. Icke desto mindre bör man överväga att pröva och utvärdera ytterligare insatser i de områden som vi har lokaliserat med hjälp av geomapping. Insatser i form av modifierad kommunikationsstrategi och/eller förbättrad tillgänglighet till provtagning kan komma att anpassas efter områdeskaraktäristika, säger en av författarna bakom rapporten, rapportförfattaren Ulf Strömberg som är aktiv vid FoU-avdelningen Region Halland samt adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

Det kan behövas olika insatser för att nå kvinnor som under lång tid valt att avstå från det nationella screeningprogrammet, eller kvinnor som av annan anledning inte har något analyserat screeningprov i Sverige.  Till exempel finns storstadsområden med relativt höga andelar kvinnor födda i icke-västerländska länder som har en hög prevalens av ”icke-screenade”, men inte en lika tydlig prevalens 10-årsuteblivare som fått årliga kallelser. Det finns många kvinnor som kommit till Sverige under de senaste 10 åren och som av något skäl inte börjat delta i det nationella screeningprogrammet.

– Med hjälp av geomapping har vi tagit fram ett viktigt underlag för att kunna rikta och anpassa ytterligare insatser som främjar prevention av livmoderhalscancer – på ett rationellt och precist sätt ur ett befolkningsperspektiv, säger Ulf Strömberg.

Rapport: Geomapping av deltagandet i det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer (pdf, nytt fönster)

Geomapping