Ny version av nationell Min vårdplan bröstcancer

Sidan publicerades 29 juni 2022

Min vårdplan bröstcancer finns nu publicerad i en uppdaterad version, både digitalt via 1177 och för utskrift på papper.

Nyheter i denna version

Den nya versionen innehåller en helt ny del om spridd bröstcancer. Den rymmer fyra avsnitt: spridd bröstcancer, behandling vid spridd bröstcancer, att leva med spridd bröstcancer och strålbehandling vid spridd bröstcancer. Dessutom finns ett nytt avsnitt om borttagande av bröstet (mastektomi) vid manlig bröstcancer.

- Eftersom bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna har arbetsgruppen fått in många inspel både från patienter, patientföreningar och vårdens medarbetare. Det har inneburit mycket jobb men gör samtidigt att vårdplanen är väl genomgången och noga granskad, berättar Hanna Rafstedt, regional samordnare för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan samt processledare för bröstcancer vid RCC Stockholm Gotland.

Regimbiblioteket, som nås från Min vårdplan bröstcancer, har också uppdaterats med ett antal nya kombinationer av läkemedel, främst hormonella och målriktade behandlingar. Vidare finns ytterligare undersökningar tillagda; DT, MR, PET-CT och mammografi. Mer information om vad som är nytt i den uppdaterade versionen finns där vårdplanen är publicerad på cancercentrum.se.

Om Min vårdplan

Min vårdplan syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för patienten genom hela vårdprocessen. Min vårdplan är ett verktyg och ett arbetssätt som vården använder för att ge patienten individanpassad information och möjlighet att delta i planeringen av sin vård och rehabilitering. Innehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig.

Nationell Min vårdplan avlastar cancervårdens verksamheter eftersom de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen, och den vårdprofession som använder materialet kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.

Min vårdplan för fler diagnoser

Min vårdplan finns nu tillgänglig via 1177 samt publicerad på cancercentrum.se för diagnoserna:
• Bröstcancer (version 2.0)
• Peniscancer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Prostatacancer
• Tumörer i centrala nervsystemet
• Äggstockscancer
• Urinblåsecancer

Ytterligare nationella Min vårdplan är under framtagande för diagnoserna:

• Lungcancer – juni 2022
• Huvud- och halscancer – juli 2022
• Skelett- och mjukdelssarkom – augusti 2022
• Akut lymfatisk leukemi (barn) – september 2022
• Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022
• Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022
• Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
• Myelom – oktober 2022
• Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Nationell Min vårdplan bröstcancer